Kelly Lelieveld

Als kind was ik altijd al geïnteresseerd in het menselijk lichaam en gek op sport. Na de Mavo ben ik de opleiding Sport en bewegen gaan doen. Omdat ik mij nog verder wilde verdiepen in de mens heb ik voor de opleiding Fysiotherapie gekozen. Deze heb ik afgerond in 2011. Al snel ben ik gaan werken in deze praktijk. Wat voelde ik mij hier gelijk thuis, een dorpspraktijk met fijne mensen, in het dorp waar ik zelf geboren en getogen ben. In de afgelopen jaren heb ik mij op verschillende vlakken verder verdiept in het vak, dry needling, medical taping, beweeggroepen bij COPD en handtherapie zijn hier een onderdeel van. Handtherapie is mijn specialisatie. Mensen vanuit het hele Westland en omstreken weten onze praktijk te vinden voor deze vorm van therapie. Samen met de patiënt kijken we wat de hulpvraag is en hoe we het beste naar het herstel kunnen werken. Een leuke interventie hierbij is dat ik spalkjes maak op maat voor duimen en/ of vingers. Sinds 01-01-2021 mag ik mijzelf praktijkeigenaresse noemen. Ik hoop dat wij met dit leuke gevarieerde team nog heel veel mensen mogen helpen bij hun herstel.

Kelly is als zorgverlener geregistreerd in het BIG-register onder nummer 09914595304.