Michel Barendse

Door de sportblessures in mijn jeugd ben ik in aanraking gekomen met Fysiotherapie en raakte ik hierin snel geïnteresseerd. Direct na mijn opleiding Fysiotherapie ben ik de vervolgopleidingen Sportfysiotherapie en Manuele therapie gaan doen om een divers aantal behandelingen te kunnen bieden aan mensen. Daarnaast geeft het mij energie om mensen te begeleiden om hun mogelijkheden in het dagelijks leven te verbeteren. Om deze reden heb ik mij ook gespecialiseerd in mensen die lijden aan Perifeer vaatlijden van de benen (Claudicatio). Hierbij is de kern het vergroten van hun loopafstand en het verkrijgen van een betere levensstijl.

Michel is als zorgverlener geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19033042704.